Cyber Game tại TP.Thủ Đức

Lightning Esports Complex là một khu phức hợp thể thao điện tử với định hướng tương lai trở thành 1 tập đoàn Esports bao gồm phòng net, phòng luyện tập, Gaming House và các đội tuyển chuyên nghiệp.

diwe startup

Nhân tố cốt lõi

Team khởi sự Tháng 5/2023

  • Tháng 7/2023

    Đạt cột mốc 1000+ khách hàng

  • Tháng 8/2021

    Mở rộng phạm vi hoạt động

  • Tháng 9/2023

    Có hơn được 2000+ khách hàng

Thành quả hiện tại

Đến tháng 9/2023, Lightning Esports Complex đã có hơn 2000 khách hàng tin tưởng và chọn dịch vụ tại đây!

Và chúng tôi tin rằng con số đó sẽ còn tăng mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Các chiến lược  của Lightning Esports Complex đã được triển khai lần đầu tiên thị thị trường “điểm cung cấp Internet” đầu tiên tại Thành phố Thủ Đức. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là đưa Lightning Esports Complex bay cao và đi xa hơn nữa.

SỨ MỆNH & ƯỚC MƠ CỦA LIGHTNING ESPORTS COMPLEX

Ngay từ khi thành lập, Lightning Esports Complex đã xác lập một sứ mệnh

Lightning Esports Complex là một khu phức hợp thể thao điện tử với định hướng tương lai trở thành 1 tập đoàn Esports bao gồm phòng net, phòng luyện tập, Gaming House và các đội tuyển chuyên nghiệp.